התמונה ברשיון Creative Commons
תשובה אחת
להתאחד נגדו, ככל שתהיו יותר כך הוא ירתע..? הראו לו שאינכם חוששים ואצלכם היתרון, מה כבר יכול להיות? תאיימו עליו בתלונה במשטרה, במצב קיצון.
אולי תאהב גם את: