תשובה אחת
להתאחד נגדו, ככל שתהיו יותר כך הוא ירתע..? הראו לו שאינכם חוששים ואצלכם היתרון, מה כבר יכול להיות? תאיימו עליו בתלונה במשטרה, במצב קיצון.