תשובה אחת
לא כתוב את מס' הפעמים שצפית בסטורי. רק מופיע שראית
באותו הנושא: