תשובה אחת
אין הבדל בין בנים לבנות..:)
לרוב בטבע החיות שהם זכר יותר יפות מהחיות שהם נקבה אבל בציפורי אהבה קשה לזהות