2 תשובות
כל אחד והשאיפות שלו...
וציור של נרגילה
"היינו תלמידים טובים להיסטוריה, ואז סיימנו היסטוריה, אז לא המשכנו ללמוד" - מופאסה