2 תשובות
לדעתי לא אבל לסטודנטים וחיילים יש
חושבת שלא