תשובה אחת
לשאול אותו ישר או לבקש מחברים משותפים שלכם שידברו איתו