תשובה אחת
משחק הבריונות
לוקחים ילד ומשפיטים אותו ומצלמים ונוגעים לו באיבר ואז אומרים שזה לא בסדר וכו"..
פעילות מהנה לכל החניכים מנסיון (:
לוליםופ