תשובה אחת
מה?
שלא תעזי להוציא אותו.. זה מסוכן, תוציאי אות בערך עוד חודש או משהו, עד שיתרפא..