2 תשובות
אכן \: בגלל זה כל מי שרוצה כאלה קונה מחו"ל או מבקש שיקנו לו.