2 תשובות
לא ולא.
סליים בטוח לא
ולק אולי אפשר להוריד עם אציטון אבל תיזהרי שזה לא יוריד את הצבע של המכנס
סליימ יורד עם תקחי קוביית קרח ותשימי עליו לדקה וזה ירד מהר ולק עם אציטון ושלא תדעי עוד צער טבריאות בריאות בריאות ממנח ליאור