תשובה אחת
כדאי להציע לעיריה להגיש להם, במקום הבעלות על הרכב, תצהיר שחתום בפני נוטריון, המצהיר שהרכב עבר לרשותך, גם אם לא שונתה לו הבעלות.
מערכת סטיפס
באותו הנושא: