3 תשובות
לא..
ידיים לכותל אני מתפלל כן אני מסניף כרמיאל
ידיים למעלה ידיים למטה בואו נרקוד את ריקוד הבטטה
ידיים לשמאל ידיים לימין בואו נרקוד את ריקוד החמין
ידיים לימין ידיים לשמאל בואו נרקוד את ריקוד החרגול