4 תשובות
פורים יוצא יום א' 12/03/17
ואין חופש רשמי במקומות העבודה.
בבתי ספר וגנים מתחפשים ביום שישי.
אנונימית
אני עובדת ברשות מקומית, (עיריה).. ויש חופש מובנה כל השנים היה! גם פורים גם עצמאות גם לג' בעומר
אנונימית
לאנונימית מעליי

נכון, יש מקומות שזה ככה, אבל רוב מקומות העבודה
שהם לא ממשלתיים אין חופש מרוכז בפורים.
יש מקומות שיש מה שנקרא הסכם "יום בחירה לחופש",
שזה 2 או 3 ימים של מועדים שאתה בוחר מתוך 7 או 8 ולוקח חופש
ע"ח מקום העבודה. ויש מקומות עבודה שאפילו אין את ההסכם
של יום בחירה. זתומרת אתה יכול לצאת לחופש בפורים אבל זה יירד
מהימי חופש שלך.