תשובה אחת
קולנוע בקטע עיוני
איך נוצר עולם הקולנוע
סרטים משפיעים וכו
קולנוע בקטע מעשי
צילום
עריכה וכו
לפחות ככה זה בבית ספר שלי