3 תשובות
מאיפה לנו? מה אנחנו רופאים? חוזי עתיד זה הכול קשור גם לגנים.
אנונימית