3 תשובות
Nick Vujicic
לגמרי.
שואל השאלה:
אישיות לא דמות מסרטים או סדרות...
מיטל בונשק ושרה טנקמן שמנהלות את "קרן בריאה"