תשובה אחת
חושבת שלא כי אפשר לתפקד אחרי רגיל.
אנונימית