3 תשובות
cash= לפדות
bow= להשתחוות, לקוד קידה


לפדות אותי החוצה, איך להשתחוות.

dah- אין מילה כזו
Catch me outside, how about that?
אומרים את זה כשרוצים לנהל שיחה עם מישהו בארבע עיניים - "תפוס אותי בחוץ"
Aro
המאסטרית של גאוגרפיה
זה סלנג של אמריקאים (כמו donno או btw וכו) בדרך כלל אומרים את זה כשרוצים לדבר בארבע עיניים