תשובה אחת
תתחבר למשתמש שלך דרך טלפון של מישהו מהמשפחה/אחד מהחברים ותעלה תמונה
באותו הנושא: