תשובה אחת
אוהבים אחד את השני, רואים את זה ויש כל מיני דברים שקורים שמבינים שזה אמיתי.