תשובה אחת
לא קשור ילידת מאי.
אני כשלושה ימים לאחר צו ראשון קיבלתי זימון ליום המאה.