תשובה אחת
תשימי פלסטר ואל תגיעי בציפורן, תתני לה לצמוח שוב