תשובה אחת
"השואה סיכומים ותשובות"
"השואה"
"השואה תשובות ושאלות"