תשובה אחת
זה לא חד משמעי לכל מתנדב.
כל אחד והתפקיד שלו בבסיס שהוא נמצא בו.
אנונימית