תשובה אחת
כמובן, בבקשה.
צירפתי לך קישורים לכמה אופציות של איפור "אינדיאנית".