4 תשובות
כן
אנונימית
כן
כן
פחמן
ודו חמצן
זהו חלקיק שהוא מולקולה (מולקולה-חומר הבנוי משתי אטומים או יותר שיש ביניהם קשר כימי)
אנונימית