3 תשובות
לא הבנתי, מה זה "שנמכור על גיפיאס..." מה קשור "נמכור"?
אוקיי, אם התכוונת שנסמך על הג'י פי אס
אז האפליקציה מתעדכנת אונליין כשהאוטובוס מתעכב
ומעדכנת סמוך להגעה שיש עיכוב.
הרי באוטובוסים יש תקשורת אונליין.
באוטובוסים יש תקשורת עם לוויינים