2 תשובות

עליכם לפנות לעירייה
אגף חנייה
ללכת עם התו נכה ולהראות להם בערייה, הם יעשו מעין וועדה ויחליטו אם הצדק אתכם, אבל לגשת חייבים שהקנס לא יוכפל.