2 תשובות
דרך משרד הפנים שם גם אני עשיתי
ללכת למשרד הפנים ולשות תעודת זהות:)