6 תשובות
אין עוד חופשים אבל אם את מכתה ז' ומעלה אז ב 20 ואם לא אז יש ליסודי יותר אני לא יודעת בדיוק מתי הם..
הם יוצאים לחופש *
החופש עוד 24 יום (לתיכוניסטים)
מכיתה ז' מסיימים ב20 ביוני
ויסודי מסיימים ב29 ביוני (הרוויחו יום כי ה30 זה יום שבת.. מזליסטים!)
אין חגים עד החופש, ואם את בתיכון או בחטיבה אז החופש מתחיל בעשרים ליוני. 20.6
אין יותר חגים
ויוצאים ב20 ליוני!
שעם שבתות זה עוד פחות מחודש!