6 תשובות
ש. ב. ת
אנונימית
שבי\ה, נלי נלה
ש. ב
לשבות מלשון שביתה
כמו שביתת מורים, יש שביתה בעייריה וכדו.
שורש המילה הוא ש. ב. ת
כשחוזרים מלא פעמים על המילה שביתה פתאום היא נשמעת לך מוזרה
אל תנסו בבית
וואי למה מי שלא יודע עברית עונה ומטעה את השואלת
השורש הוא ש. ב. ה או ש. ב. י/ה והוא שייך לזגרת נלי/ה
חלק מהתשובות פה די זעזעו אותי