תשובה אחת
לא הבנתי - הברכה בינונית פלוס או הדודה בינונית פלוס?
אחת שמבינה
אולי תאהב גם את: