תשובה אחת
כרגע אני לא חושבת שמוכרים כאלו כי חורף אז אולי באינטרנט ובקיץ באמריקן איגל או פול אנד בר