5 תשובות
לשאול אותה מה זה וכנראה שלהיפרד ממנה
מה זה היה *
להיפרד ממנה לא מגיע לה מישהו כמוך
להיפרד ממנה
אני אפילו לא רואה צורך לשאול או לבקש הסבר כי שום דבר לא מצדיק את המעשה שלה
לא קרה לי מעולם אז אני אענה באופן תיאורטי.
אני הייתי מדבר איתה ומבין מה זה היה:
אם היא הייתה אומרת לי שהיא התאהבה במישהו אז אין ממש ברירה ואתם נפרדים.
אבל אולי זו הייתה אי הבנה?
באותו הנושא: