2 תשובות
מגיל 14
כנפיים של קרמבו כיתה ז אבל זאת לא התנדבות זאת תנועת נוער ולא עמותה