3 תשובות
פחות או יותר. בכל אופן זה נרשם באותו רגע בחשבון.
לא בטוח שתוכלי למשוך באותו רגע את ההפקדה.חיובי..
שלושת ימי העסקים ם כדי לוודא שהשק יכובד ולכן אין משמעות אצל מי מפקידים.