5 תשובות
כן. השאלה עד כמה חמור.
אני חושבת שלא תמיד. אבל זה בטוח סעיף
כן.
כן, לי יש וזה הוריד, ובסיבות ללמה ירד לי פרופיל כתוב "פלטפוס *קל*"
תלוי בחומרה, יכול להיות סעיף ליקוי אם זה קל ואם זה ממש חמור אז אפשר גם לקבל על זה פרופיל 45