תשובה אחת
אני אליעזר ותמשכי לי בגזר

יצאנו ל"לנגב" חומוס


אל תהיו פדלאות אנחנו תמיד נהיה מלפינכם