7 תשובות
-2 איקס (2X-)
מינוס שני איקס בשניה
מינוס שתיים איקס בריבוע
שואל השאלה:
וכמה זה מינוס שלוש כפול מינוס איקס
סליחה שאני חופרת
אנונימית
3x
מינוס שלוש איקס בריבוע
אנונימי
הראשון- מינוס שני איקס בריבוע
השני- מינוס שלוש איקס בריבוע