3 תשובות
יכולות לטוס לבד, מגיל מסויים עד גיל מסויים יש צורך במחווה מטעם חברת התעופה. כך שאת צריכה לברר את התנאים עם חברת התעופה שבה את מתכוונת לטוס.
הם יכולות, אם אני לא טועה בגיל כזה כבר לא צריך דייל מלווה.
כן הם יכולות בלי מלווה גם