תשובה אחת
גם אנחנו צריכות להכין וגם הוא צריך להכין, זה צריך להיות הדדי