2 תשובות
כן, זן בגרות לכך דבר.
לנו לא היה, תשאלי את המחנכת שלך, בהצלחה.