5 תשובות
באותו היום שבו אתה ניגש לטסט.
Aro
מקובל שעה לפני.
ביום הטסט
תגיד גם:" אמתלאי בת כרנבו" 17 פעם (כסגולה)

בהצלחה
חצי שעה לפני מקובל יותר
ביום הטסט, אפשר כמה דקות לפני הטסט...