תשובה אחת
מלון דן
בבריכה אם אתה מציל זה אחלה
אחרת כל תפקיד אחר כולל במטבח שניתן להתקדם

בהצלחה כפרה