תשובה אחת
מחלות נפשיות הבנתי שאי אפשר לזהות בשלב ההיריון. זה מניסיון של מישהי שאני מכיר מהמשפחה. אולי מישהו שהוא רופא יגיד פה אחרת.