תשובה אחת
מענק לחשבון הבנק נכנס תוך 60 יום

ומענק פיקדון ניתן למימוש מיום השחרור