2 תשובות
לא יש לפנים שעווה מיוחדת
לא, תקני שעווה מיוחדת לפנים.