תשובה אחת
התחלנו
קל
החיים הטובים
חח תמציאי משהו כולה תמונה
באותו הנושא: