5 תשובות
שעה וחצי או שעתיים
זה יכול לקחת כמה שעות ויכול לקחת יום.
את התוצאות של אנגלית כבר העלו אחרי כמה שעות.
לאזרחות יכול להיות שיעלו מחר או ממש בערב, כי זה מבחן ארוך יותר.
Aro
מתמטיקה ואנגלית מעלים תוך שעה שעתיים, זוכר על תנך שהעלו רק בערב, מכיוון ואלו מקצועות רבי מלל אז מאוחר יותר יעלו את אזרחות.
שלוש שעות כיוון שיש כאלה אם תוספת זמן
http://www.kidum.com/bagrut/pages/show/63
העלו באתר קידום