4 תשובות
מעצבן..
מה הקטע הזה
למה אי אפשר לראות הכל ביחד?
לא יעיל לדעתי.
שואל השאלה:
צודק/ת
גם לדעתי ככה אנשים שצמאים לפרחים ילכו רק לשאלות
ממש מעצבן
מיותר לדעתי.